top of page

PRIVACYVERKLARING

 

In deze privacyverklaring lees je hoe House of FokuZs met je persoonsgegevens omgaat. Voorafgaand aan elk traject wordt expliciete toestemming gevraagd om jouw persoonsgegevens conform deze privacyverklaring te mogen bewaren. 

 

Contactgegevens

Je persoonsgegevens worden verwerkt door: 

House of FokuZs, gevestigd in Breda, KvK nummer 86221043

Contactpersoon: Marjon Hendrickx

Functie: Coach persoonlijke ontwikkeling, Geluksroute coach en trainer

Telefoon: 06 1768 1425

E-mailadres: info@fokuzs.nl 

Hoe kom ik aan je persoonsgegevens?

Als je gebruik maakt van de diensten van House of FokuZs, verstrek je een aantal persoonsgegevens. Dat gebeurt als je contact legt met House of FokuZs via telefoon, website of e-mail, in gesprekken en door het invullen van een vragenformulier. 

House of FokuZs verwerkt de volgende persoonsgegevens van je: 

 • Naam 

 • Adres 

 • Leeftijd 

 • Telefoonnummer 

 • E-mail adres 

 • Geslacht 

 • Werkgever 

 • Functie 

 • Informatie die jezelf vertelt of invult naar aanleiding van vragen in het kader van het coachings-of trainingstraject 

 • Vragen die jij stelt en/of meldingen die jij doorgeeft 

 

House of FokuZs verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

 • Het onderhouden van contact 

 • Het bieden van een op maat gericht persoonlijk coachtraject 

 • Beheer van het klantenbestand 

 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals het vastleggen van afspraken 

 • Facturatie 

 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen 

 • Het voeren van geschillen 

 

Waarop is de verwerking gebaseerd?

House of FokuZs verwerkt je persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst ten aanzien van je coach-of trainingstraject. Ook als we aan wettelijke verplichtingen dienen te voldoen, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht, kunnen we je persoonsgegevens verwerken. 

Verstrekking aan derden De door jou verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk. Ze worden niet aan derden verkocht. House of FokuZs verstrekt je gegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als wij samenwerken met derden, sluiten wij een bewerkersovereenkomst die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens garandeert. House of FokuZs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe lang bewaart House of FokuZs je gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Dit houdt in dat we je gegevens bewaren zolang zij nodig zijn om je coach-of trainingsdoelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer worden bewaard, vanwege wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Je rechten Je hebt het recht om je persoonsgegevens te allen tijde in te zien. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 14 dagen een overzicht van je persoonsgegevens. Als je daarin onjuistheden constateert, kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je House of FokuZs verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je mailen naar: 

House of FokuZs, info@fokuzs.nl of via 06 1768 1425. 

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, horen we dat heel graag. Komen wij er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de privacytoezichthouder. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen Privacyverklaring

House of FokuZs kan deze privacyverklaring aanpassen. Raadpleeg deze verklaring geregeld, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. 

Deze privacyverklaring is aangepast op 18 oktober 2022 

bottom of page